HAGS Play Circle

  Igra – iskustvo kroz koje učimo.Igra je važan dio našeg razvijanja. Sa 3A HAGS...

HAGS uključenost – Društvena inkluzija

Osoba sa posebnim potrebama nije u prednosti kod susretanja sa nedostupnim okru...

Teme

Ništa nije nemoguće.Promjenjivost 3A HAGS igraćih sustava označava da možemo kr...

Kvaliteta

Kupci diljem svijeta sve više postaju svjesniji o kvalitetu i okolišu. 3A HAGSov...

Garancija

Klasifikacija materijala u odnosu na godine garancije- 20 godina – Od kvara zbog...

Sigurnosni standardi

3A HAGSova veza sa sigurnosti.Postoje brojne razlike između izazova i opasnosti....

Društvena odgovornost

3A HAGS se obvezuje na rad u ekonomskom, socijalnom i ekološki održivom načinu. ...

Video prezentacija

3A HAGS Vam predstavlja video prezentaciju HAGS ponude, sigurni smo da ćete nešt...

Društvena odgovornost

Ansvarsfullt foretagande
3A HAGS se obvezuje na rad u ekonomskom, socijalnom i ekološki održivom načinu. Osim izgrađivanja dugotrajne ekonomske vrijednosti za naše dioničare, dostizanje naših financijskih ciljeva nam pruža osnovu za aktivnosti gdje stvaramo naše vrijednosti, kao investiranje, razvijanje proizvoda i marketing.
Naš isprofiliran set korporativnih vrijednosti i smjernica cijelo vrijeme utječu na naše poslovanje te kako se odnosimo jedni prema drugima, prema našim poslovnim partnerima i dioničarima.
Reduciranje 3A HAGS-ovog učinka na okoliš je sistematski i neprekidni zadatak koji se odnosi na sve aktivnosti, operacije i proizvode. Oslanjamo se na ISO 14001 program upravljanja okolišem, procjenjivanje životnog ciklusa i procjenu dobavljača pri našem odabiru materijala, proizvodne procese, transport ili pregledavanje naše razine potrošnje energije. Pročitajte više u našoj Okolišnoj brošuri ili o općim i tehničkim informacijama.
Također smo povezani sa “El-kretsen” kod preuzimanja odgovornosti pri radu sa elektroničkim otpadom i baterijama.