HAGS Play Circle

  Igra – iskustvo kroz koje učimo.Igra je važan dio našeg razvijanja. Sa 3A HAGS...

HAGS uključenost – Društvena inkluzija

Osoba sa posebnim potrebama nije u prednosti kod susretanja sa nedostupnim okru...

Teme

Ništa nije nemoguće.Promjenjivost 3A HAGS igraćih sustava označava da možemo kr...

Kvaliteta

Kupci diljem svijeta sve više postaju svjesniji o kvalitetu i okolišu. 3A HAGSov...

Garancija

Klasifikacija materijala u odnosu na godine garancije- 20 godina – Od kvara zbog...

Sigurnosni standardi

3A HAGSova veza sa sigurnosti.Postoje brojne razlike između izazova i opasnosti....

Društvena odgovornost

3A HAGS se obvezuje na rad u ekonomskom, socijalnom i ekološki održivom načinu. ...

Video prezentacija

3A HAGS Vam predstavlja video prezentaciju HAGS ponude, sigurni smo da ćete nešt...

HAGS Play Circle

playcircle2 


Igra – iskustvo kroz koje učimo.

Igra je važan dio našeg razvijanja. Sa 3A HAGS Play Circle, prikazujemo pogodnosti koje djeca stječu u igri sa našim proizvodima. Pri razvijanju naših proizvoda, uzimamo u obzir sve dijelove kruga, kao i sveukupni učinak. Skinite Play Circle brošuru sa naše stranice da naučite više.

1. Osobno – Kroz igru se razvija osjećaj identiteta. Dijete se razvija i uči se nositi sa različitim situacijama.
2. Društveno – Dijete uči razlikovati raspoloženja i osjećaje kod drugih ljudi kao dio igre, te preuzeti društvenu odgovornost.
3. Matematičko – Igra oblikuje temelje učenja za riješavanje konkretnih, praktičnih i apstraktnih matematičkih problema.
4. Vizualno – Pokreti uzrokovani igrom uče dijete da uoči perspektive i poveznice između različitih veličina.
5. Prirodno – Pri igranju vani, dijete uči gledati i razumijevati prirodu – kako se vrijeme i godišnja doba mijenjaju, kako nebo mijenja boju itd.
6. Egzistencijalno – Igra uči dijete razumijevanju da su svi ljudi pojedinci sa pravom slobode i izbora.
7. Intuitivno – Igra pomaže djetetu pri razvijanju sposobnosti da slobodno razmišlja, koristeći maštovite slike, situacije i priče.
8. Glazbeno – Djeci koja vježbaju svoju sposobnost da drže ritam i melodiju lakše je naučiti lingvističke, gramatičke i matematičke fenomene kasnije u životu.
9. Tjelesno – Tjelesna aktivnost povećava inteligenciju – što se dijete više kreće u igri, prima više znanja.
10. Lingvističko – Lingvističke sposobnosti i mogućnost komuniciranja sa ostalima neprestano se razvijaju kod kuće, pri igri, u vrtiću i u školi.