HAGS Play Circle

  Igra – iskustvo kroz koje učimo.Igra je važan dio našeg razvijanja. Sa 3A HAGS...

HAGS uključenost – Društvena inkluzija

Osoba sa posebnim potrebama nije u prednosti kod susretanja sa nedostupnim okru...

Teme

Ništa nije nemoguće.Promjenjivost 3A HAGS igraćih sustava označava da možemo kr...

Kvaliteta

Kupci diljem svijeta sve više postaju svjesniji o kvalitetu i okolišu. 3A HAGSov...

Garancija

Klasifikacija materijala u odnosu na godine garancije- 20 godina – Od kvara zbog...

Sigurnosni standardi

3A HAGSova veza sa sigurnosti.Postoje brojne razlike između izazova i opasnosti....

Društvena odgovornost

3A HAGS se obvezuje na rad u ekonomskom, socijalnom i ekološki održivom načinu. ...

Video prezentacija

3A HAGS Vam predstavlja video prezentaciju HAGS ponude, sigurni smo da ćete nešt...

Kvaliteta

Kupci diljem svijeta sve više postaju svjesniji o kvalitetu i okolišu. 3A HAGSovi potrošači moraju znati da će naša organizacija udovoljiti njihovim potrebama. Već smo dosta godina certificirani prema ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 (Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišom).
3A HAGSov sustav upravljanja kvalitetom i okolišom nam pruža okosnicu koja nam pomaže pri fokusiranju na zahtjeve potrošača i zahtjeve proizvoda, proces izvedbe i učinkovitosti sa naglaskom na neprekidno poboljšavanje i objektivno mjerenje. Osiguravamo Vam visoku kvalitetu robe i usluga na relaciji dobavljač-kupac.