Pričvršćavanje, montiranje i inspekcija

PričvršćavanjeZbog sigurnosti i stabilnosti, oprema mora biti pravilno osigurana...

Održavanje

Proizvodi za zamrljivanje drvaVremenski interval i izbor metoda održavanja ovisi...

Pričvršćavanje, montiranje i inspekcija

Pričvršćavanje
Zbog sigurnosti i stabilnosti, oprema mora biti pravilno osigurana. HAGS opremu dostavljamo zbog različitih tipova površinske instalacije. Kontaktirajte Vašeg HAGS predstavnika za više informacija ili ovdje pročitajte više o pričvršćavanju i odabiru boja.

Sastavljanje
Zbog potreba transporta i naknada za okoliš, HAGS oprema se dostavlja na jedan od tri načina: nesastavljena, sa već sastavljenim dijelovima ili potpuno sastavljena. Kako bi utvrdili da je oprema sigurno i pravilno sastavljena, samo sastavljanje mora biti izvedeno u potpunosti u skladu sa naputkom za sastavljanje koje je uključeno u sve HAGS proizvode. Opremu moraju instalirati kvalificirani profesionalci. Instaliranje opreme koje nije u skladu sa naputkom proizvođača može uključivati potencijalne sigurnosne opasnosti te može garanciju učiniti nevaljanom. U slučaju da su potrebni dodatni naputci za instaliranje, molimo Vas da kontaktirate Vašeg HAGS predstavnika. Kako bi spriječili povrede, pristup području mora biti ograničen ili zabranjen dok se ne završe sve instalacije.

Pregled
Nakon što se sastavljanje završi, mora proći kroz sigurnosni pregled, pregled funkcionalnosti i pregled instalacije. Bilo kakva odstupanja se moraju ispraviti prije korištenja opreme.