Održavanje

Da bi Vaša oprema bila sigurna i funkcionalna potrebno je održavanje HAGS oprem...

HAGS opće informacije

3A HAGS opće informacije dati će Vam uvid o materijalima koje koristimo, očuvan...

Nadgledanje i održavanje

Pregled – održavanje i rad Servisiranje, održavanje i pregled - Važno je da je...

Smjernice za upravljanje igralištem u javnom okruženju

Upravljanje – Instalacija – Održavanje – Pregled “Smjernice za upravljanje ig...

HAGS tehničke specifikacije

Ovdje su navedene tehničke specifikacije za UniMini, Zingo, UniPlay, opremu za i...

Smjernice za upravljanje igralištem u javnom okruženju

Smjernice upravljanje igralištem

Upravljanje – Instalacija – Održavanje – Pregled


“Smjernice za upravljanje igralištem” uključuju glavne informacije koje se mogu koristiti kao osnova pri kupnji prostora za igralište, planiranju igrališta, instalaciji igrališta i upravljanju igralištem.

Mjesni propisi u mjestu gdje se igralište gradi bi mogli biti pisani tako da postoji mogućnost da se smjernice ne bi mogle u potpunosti pratiti. No, sigurnost onih koji svakodnevno koriste igralište mora uvijek biti zagarantirana. Garancije i certifikati su valjani samo onda kada je oprema za igralište instalirana i održavana u skladu sa priloženim naputkom.

Ovaj dokument, “Smjernice za upravljanje igralištem u javnom okruženju”, je koncept koji opisuje kako bi se igralištem moglo upravljati. Ovdje, prevladavajući Europski standard, EN 1176-1177, uvijek ima prednost.

DETALJNIJE PROČITAJTE U KATALOGU OVDJE.