HAGS Play Circle

  Igra – iskustvo kroz koje učimo.Igra je važan dio našeg razvijanja. Sa 3A HAGS...

HAGS uključenost – Društvena inkluzija

Osoba sa posebnim potrebama nije u prednosti kod susretanja sa nedostupnim okru...

Teme

Ništa nije nemoguće.Promjenjivost 3A HAGS igraćih sustava označava da možemo kr...

Kvaliteta

Kupci diljem svijeta sve više postaju svjesniji o kvalitetu i okolišu. 3A HAGSov...

Garancija

Klasifikacija materijala u odnosu na godine garancije- 20 godina – Od kvara zbog...

Sigurnosni standardi

3A HAGSova veza sa sigurnosti.Postoje brojne razlike između izazova i opasnosti....

Društvena odgovornost

3A HAGS se obvezuje na rad u ekonomskom, socijalnom i ekološki održivom načinu. ...

Video prezentacija

3A HAGS Vam predstavlja video prezentaciju HAGS ponude, sigurni smo da ćete nešt...

Teme

teme Ništa nije nemoguće.

Promjenjivost 3A HAGS igraćih sustava označava da možemo kreirati neuobičajenu opremu za igranje. Mnogi kupci nam se obraćaju sa zahtjevima za jedinstvene projekte koji mogu doprinijeti jačanju brenda i privlačenju turista.
Teme obično imaju neku vezu sa lokalnim mjestom – imitacija veoma poznate zgrade – ili jednostavno dašak avanture. Gradili smo palače i dvorce, svemirske brodove i morska čudovišta te smo se njihali na lijanama u džungli.